Elementární aritmetika
Přihlásit se

Dělitelé a násobky

Dělitelnost, dělitel, prvočíslo, prvočíselný rozklad, společný dělitel, společný násobek, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

82 minut
Navazuje na Dělení.

Dělitelnost čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 7 m

Řešené příklady základních testů dělitelnosti.Jak poznám, že je nějaké číslo dělitelné jiným beze zbytku? V tomto videu si ukážeme, jak to poznáme u dělitelů 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10.

Příklad: Dělitelnost čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 6 m

Urči, zda je číslo 380 dělitelné beze zbytku čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10.

Proč funguje pravidlo o dělitelnosti 3 5 m

Zamyslel jsi se nad tím, proč funguje pravidlo, že číslo je dělitelné 3, pokud součet jeho číslic je dělitelný 3? V tomto videu si nejen ukážeme, ale i dokážeme, že to skutečně platí.

Proč funguje pravidlo o dělitelnosti 9 5 m

Vysvětlíme si, jak odhalíme číslo dělitelné devíti a proč je tato dělitelnost spojená s dělitelností ciferného součtu.

Příklad: Hledání dělitelů 10 m

Najdi všechny dělitele čísla 120.

Hledání dělitelů a násobků 4 m

Víte, jaký je rozdíl mezi dělitelem a násobkem?

Prvočísla 7 m

Co je to prvočíslo a jak ho poznáme? V tomto videu zadefinujeme pojem prvočísla a podle této definice budeme určovat, zda jsou určitá čísla prvočísly.

Poznávání prvočísel a složených čísel 5 m

Co je složené číslo? Ukážeme si, jak určíme, zda číslo je prvočíslo, složené číslo nebo ani jedno.

Prvočíselný rozklad 5 m

Co je prvočíselný rozklad? V tomto videu si zopakujeme, co jsou prvočísla a ukážeme, že lze každé číslo rozložit na jedinečný součin prvočísel. Také si ukážeme, jak lze zapsat součin do tzv. exponenciálního tvaru.

Příklady: Dělitelnost 8 m

Pokud víme, že nějaká čísla jsou dělitelná 20 a 12, jaký mi čísly ještě budou dělitelná? Dva příklady tohoto typu vyřešíme s pomocí rozkladu na prvočísla.

Nejmenší společný násobek 5 m

Nejmenší společný násobek, dva způsoby určení.

Největší společný dělitel 6 m

Vysvětlíme si, co je největší společný dělitel.

Příklad: Nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem 9 m

Slovní úlohy s nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem.