Elementární aritmetika
Přihlásit se

Násobení a dělení

Vysvětlíme si, co je násobení a jak souvisí se sčítáním. Naučíme se malou násobilku a ukážeme, že díky ní a s pomocí písemného násobení můžeme zvládnout vynásobit libovolně velká čísla. Naučíme se i opak násobení - tedy dělení. A na závěr si ukážeme zajímavé metody násobení i dělení, které byste mohli v různých situacích využít.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

3 hodiny

Myšlenka násobení 4 m

Co je násobení? Jak souvisí násobení a sčítání? V tomto videu odvodíme základní násobilku 3 z opakovaného přičítání stejně početné skupiny předmětů.

Spočítání předmětů s pomocí násobení 4 m

V tomto videu s pomocí násobení různými způsoby spočítáme 12 předmětů.

Spočítání předmětů s pomocí násobení 2 5 m

V tomto videu s pomocí násobení různými způsoby spočítáme 8 předmětů. A poté spočítáme, kolik je celkem předmětů ve 4 skupinách po 8 předmětech.

Myšlenka dělení 8 m

Co je dělení? Jak souvisí násobení a dělení? V tomto videu rozdělíme 24 předmětů do skupin po 3, 12 a 6.

Základy násobení 13 m

Jaký je rozdíl mezi sčítáním a násobením? Proč vlastně potřebujeme násobení? Co se stane, pokud násobíme čísly 0 nebo 1?

Malá násobilka 15 m

Ve videu je odvozena tabulka násobení čísel 0 až 9, kterou je velmi důležité si zapamatovat.

Příklad: Zapiš sčítání pomocí násobení 3 m

Zapiš 5 plus 5 plus ... plus 5 pomocí násobení. Násobení vyjádři třemi různými zápisy.

Násobilka čísel 10, 11 a 12 12 m

Proč je násobení 10 jednoduché? Ve videu jsou odvozeny násobilky čísel 10, 11 a 12, které byste si měli zapamatovat.

Základy dělení 17 m

Co je dělení? Jaké jsou 2 ekvivalentní pohledy na dělení? Co je zbytek po dělení? V tomto videu si znovu vysvětlíme, co je dělení a řekneme si, že může mít i zbytek.

Příklad: Rozděl 18 beden na 2 hromady 2 m

Vypočítej a dělení vyjádři 3 různými zápisy.

Příklad: Porovnávání s pomocí násobení 3 m

Jared je 2krát starší než Peter, Talia 3krát starší než Jared. Kolik jim je let?

Příklad: Jaká bude úroda? 3 m

Farmář zasadil 12 řádků po 6 mrkvích. Kolik mu vyroste mrkví?

Příklad: Kolik kilometrů uplul? 2 m

Za 5 dní Omar uplul 50 km. Kolik kilometrů uplul za den?

Násobení násobkem 10 3 m

Proč můžeme snadno spočítat příklady, jako jsou 3 krát 60 nebo 50 krát 7? Ukážeme si, že nám k tomu stačí znát malou násobilku.

Písemné násobení: 2-ciferné krát 1-ciferné číslo 2 m

Jak spočítat násobení libovolných čísel? Pokud umíte malou násobilku, tak se znalostí písemného násobení spočítáte jakýkoliv příklad. Postup si ukážeme na příkladu násobení dvojciferného čísla jednociferným.

Písemné násobení: 3-ciferné krát 1-ciferné číslo 2 m

Ukázka písemného násobení trojciferného čísla jednociferným.

Písemné násobení: 2-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem 2 m

Postup písemného násobení dvojciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Písemné násobení: 3-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem 2 m

Postup písemného násobení trojciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Písemné násobení: 4-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem 3 m

Postup písemného násobení čtyřciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Písemné násobení: 2-ciferné krát 2-ciferné číslo 11 m

Jak násobit dvouciferným činitelem? Nejdříve si spočítáme násobení pěticiferného čísla jednociferným činitelem a poté si vysvětlíme, jak násobit víceciferným činitelem.

Příklady: Písemné násobení vícecifernými činiteli 10 m

Čtyři řešené příklady s násobením dvojciferným činitelem a jeden s násobením trojciferným činitelem.

Písemné dělení: 2-ciferná a 3-ciferná čísla dělená 1-ciferným dělitelem 12 m

Jak spočítat dělení libovolných čísel? Postup si ukážeme na příkladech dělení dvojciferných a trojciferných čísel jednocifernými. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení: Zbytek po dělení 4 m

Jak u písemného dělení poznáme, že máme zbytek po dělení? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 1-ciferným dělitelem 3 m

Postup písemného dělení čtyřciferného čísla jednociferným. Výsledek obsahuje zbytek po dělení. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení: vícecifená čísla dělená 1-ciferným dělitelem 10 m

Postup písemného dělení víceciferných čísel jednociferným. Výsledky obsahují i zbytek po dělení. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 2-ciferným dělitelem 3 m

Jak dělit dvouciferným dělitelem? Ukážeme si postup při dělení dvouciferným dělitelem. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Mřížkové násobení: Postup 7 m

V tomto videu je ukázán grafický způsob násobení s pomocí tabulky. Je přehlednější, ale počty jsou stejné jako při písemném násobení.

Mřížkové násobení: Proč funguje 8 m

V tomto videu si vysvětlíme, proč mřížkové násobení funguje a proč je to vlastně to samé jako písemné násobení.

Dělení s postupným odčítáním násobků dělitele 8 m

Alternativní metoda k písemnému dělení. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Dělení s postupným odčítáním násobků dělitele 2 8 m

Alternativní metoda k písemnému dělení. Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Kolik gólů dal? 3 m

Blair uhrál 144 bodů v 16 zápasech. Gól je za 3 body. Kolik gólů dal v jednom zápase? Upozornění: Ve videu je použitý americký zápis písemného dělení.

Příklad: Rozdělení pizzy 3 m

Beatrice objednala 7 pizz. Každá pizza má 12 dílů a Beatrice chce, aby každý host dostal 4 kusy. Kolik pizzy zbude?

Příklad: Šlapání na kole 2 m

Mark jede tempem 70 šlápnutí za minutu. Jaké výroky jsou správné?