Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Trigonometrie

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

3 hodiny

Základy trigonometrie: Úvod 9 m

Základní trigonometrie.

Základy trigonometrie II 12 m

Jedno z nejpupulárnějších videí Khan Academy

Důkaz sinové věty 7 m

Jednoduchý důkaz sinové věty

Navigace - slovní úloha 8 m

Trigonometrická slovní úloha zabývající střetem dvou lodí.

Úvod k radiánům 11 m

Definice radiánu. Vztahy mezi stupni a radiány.

Cvičení na převod radiánů a stupňů. 7 m

Malé cvičení převádění mezi radiány a stupně a další cvičení.

Opakování goniometrických vzorců 11 m

Zpakování odvození pro některé goniometrické vzorce.

Parametrické rovnice 1 11 m

Úvod do parametrických rovnic

Parametrické rovnice 3 13 m

odstraňování parametrů ze zajimavějších příkladů

Polární souřadnice 1 10 m

Úvod do polárních souřadnic.

Tau versus Pí 16 m

Proč je Tau zajímavější číslo, než Pí.

Příklad z testu CA: Základní trigonometrie 11 m

61-65, základní trigonometrie

Exponenciální růst a rozklad 7 m

Řešení slovních úloh: exponenciální růst a rozklad.

Využití jednotkové kružnice k definování goniometrických funkcí 9 m

Rozšíření vzorců goniometrických funkcí tak, aby vedly k možnosti užití pro všechny úhly.