Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Úvod do algebry

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

37 minut

Původ algebry 7 m

Odkud pochází slovo algebra? Kdo byl vlastně otcem algebry?

Abstraktnost 7 m

Obecné vysvětlení pojmu "abstraktní"

Krása algebry 4 m

Dabované – Proč je důležitá matematická abstrakce?

Úvod do kartézských souřadnic 11 m

Kterak francouzský filosof René Descartes propojil algebru a geometrii. Konečně se dozvíme se, proč se lineárním rovnicím říká lineární.

Příklad 2: Napsání výrazu 4 m

Přepiš do matematického zápisu slovy zadaný výraz.