Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Poměry

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

32 minut

Poměr 6 m

Tři úlohy na zápis rovnosti poměru mezi dvěma veličinami. Závislost veličin - přímá úměrnost.

Vypočet neznámé v poměru 2 6 m

Recept na sušenky a jak si ho upravit.

Pokročilejší poměrové úlohy 10 m

Pokročilejší poměrové úlohy

Příklad na výpočet poměru s algebrou 5 m

Trošku obtížnější příklad na výpočet poměru

Americké běžné jednotky a metrické jednotky 5 m

Americké běžné jednotky a metrické jednotky