Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Absolutní hodnota

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

19 minut
Navazuje na Algebra: Poměry.

Absolutní hodnota celých čísel 2 m

Určení absolutní hodnoty x, když x = 5, x = -10, x = -12. Znázornění na číselné ose.

Rovnice s absolutní hodnotou 2 3 m

Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

Neřešitelná rovnice s absolutní hodnotou 4 m

Absolute value equation with no solution