Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Mocniny a odmocniny

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

8 minut

Výpočet výrazů s exponenty 3 m

u11_l1_t1_we1 

Výpočet hodnoty výrazu s exponenty 2 3 m

Jak vypočítat hodnotu výrazu s exponenty (mocniteli) "na prvou" a "na nultou".

Kladné a záporné exponenty 2 m

Zjednodušení výrazu s exponentem a dosazení konkrétních čísel