Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Logaritmy

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

52 minut

Logaritmy 7 m

Úvod do logaritmů. Vysvětlení, že logaritmy jsou jen vyjádřením exponentu, na který musíme umocnit základ, abychom získali jiné číslo.

Úvod do vlastností logaritmů 9 m

První dvě vlastnosti logaritmů.

Úvod do logaritmů 10 m

Logaritmus je inverzní funkcí k exponenciální funkci o stejném základu.

Důkaz: log a + log b = log ab 7 m

vlastnosti logaritmů

Řešení logaritmických rovnic 3 m

u18_l2_t1_we4 Řešení logaritmických rovnic

Zajímavější logaritmické výrazy 4 m

Examples of logarithms that evaluate to fractional and negative values.

Logaritmické rovnice 1 m

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice 2 2 m

Logaritmické rovnice 2

Logaritmus mocniny 5 m

Logarithm of a power

Výpočet přirozeného logaritmu 1 m

Výpočet přirozeného logaritmu pomocí kalkulačky

Zápis v logaritmické a exponenciálním tvaru 2 m

Writing in logarithmic and exponential form