Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Kvadratické rovnice

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny
Navazuje na Algebra: Polynomy.

Kvadratická rovnice v základním tvaru. 2 m

Převod kvadratické rovnice do základního tvaru a určení koeficientů a, b, c.

Rozklad kvadratických trojčlenů na součin 4 17 m

Rozkládání výrazů obsahujících x na druhou na součin dvou lineárních členů

Řešení kvadratických rovnic pomocí rozkaldu 9 m

Solving a quadratic by factoring

Rozklad kvadratických polynomů 12 m

Rozklad kvadratických polynomů, v příkladech typu: 3a^2 - 24ab + 48b^2

Rozklad kvadratických trojčlenů na součin 2 4 m

Vysvětlení, jak rozkládat trojčleny s x na druhou na součin dvou závorek pomocí vzorce

Řešení kvadratických rovnic rozkladem - př.2 3 m

9x^2 - 42x + 29 = -20

Řešení kvadratických rovnic pomocí druhých odmocnin 11 m

Řešení kvadratických rovnic pomocí druhých odmocnin

Jednoduchá kvadratická rovnice 2 m

2x^2 + 3 = 75 u16_l5_t1_we1 Example: Solving simple quadratic

Doplnění na čtverec 1 3 m

Example 1: Completing the square

Doplnění na čtverec 2 5 m

Doplnení na čtverec 2; Example 2: Completing the square U10_L1_T2_we2

Řešení kvadratických rovnic doplněním na čtverec 6 m

Example 3: Completing the square

Kvadratická rovnice 3 5 m

Počet řešení kvadratických rovnic, možnosti řešení, definice diskriminantu.

Užití vzorce pro výpočet kořenů kvadratické rovnice 17 m

Vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice a ukázka jeho využití na příkladech.

Hledání chyb v řešení rovnice - příklad 2 m

Hledání chyb v řešení kvadratické rovnice.

Kvadratické funkce 2 7 m

Výpočet vrcholu paraboly a osy symetrie pomocí algebraické úpravy kvadratické rovnice - doplněním na čtverec.