Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Matice

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny

Úvod do matic 12 m

Co jsou to matice? Jak je sčítat a odčítat?

Násobení matice celým číslem 2 m

Ukázka násobení matice 2x3 číslem 3

Násobení matic (část 1) 14 m

Násobení dvou 2x2 matic.

Násobení matic (část 2) 15 m

Více o násobení matic.

Transpozice matice 4 m

Jak bude vypadat transponovaná matice k matici A?

Transponování matice 9 m

Transpose of a matrix

Determinant matice 2x2 1 m

s čísly 5, 3, -1 a 4

Inverzní matice 2x2 3 m

Příklad výpočtu inverzní matice k matici 2x2

Vzorec pro inverzní matici 2x2 18 m

Jak spočítat inverzní matici 2x2.

Invertování matice 3x3 - část 1 17 m

Invertování matice 3x3

Jednotkový vektor 7 m

Co to je jednotkový vektor, jak sestrojit jednotkový vektor z daného vektoru.

Definované a nedefinované operace s maticemi. 4 m

Násobení matic: Definované a nedefinované operace s maticemi.

Sčítání a odčítání matic 6 m

Matrix addition and subtraction

Matice při řešení soustavy rovnic 17 m

Využití inverzní matice při řešení soustavy rovnic.