Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Průřez - řešené příklady

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

4 hodiny
Navazuje na Algebra: Matice.

Grafické znázornění lineárních rovnic 13 m

Kreslení grafů lineárních funkcí pomocí vynesení hodnot a spojení bodů.

Nerovnice s násobením a dělením 9 m

Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Rovnice a nerovnice 11 m

Řešené příklady

Zjednodušování výrazů, CA Algebra I 11 m

38-43, zjednodušování dvojčlenů

CA Algebra I: Soustavy nerovnic 13 m

33-37, soustavy rovnic a nerovnic

CA Algebra I: Jednoduché logické argumenty 11 m

14-20, jednoduché logické úvahy

CA Algebra I: Grafy nerovnic 12 m

21-26, grafy nerovnice a testování tvrzení

CA Algebra I: Více slovních příkladů 10 m

75-78, slovní příklady a funkce

CA Algebra I: Směrnice přímky a průsečík osy y 13 m

27-32, jak nalézt směrnici a průsečík.

Příklad z testu CA: Základní trigonometrie 11 m

61-65, základní trigonometrie

SAT - příprava: test 1 odd.3 část 1 10 m

Př. 1-3 str. 395; College Board Official SAT Study Guide

SAT - příprava: test 1 odd.3 část 2 10 m

Úlohy 4 až 7 začínající na straně 396

SAT - příprava: test 1 odd.3 část 3 9 m

Příklady 7-10, str. 397

SAT - příprava: Test 1 odd. 6 část 2 9 m

Příklady 5-6 začínající na straně 408

SAT - příprava: Test 2 odd.3 část 1 9 m

Úlohy číslo 1 až 4 začínající na straně 459

SAT - příprava: Test 2 odd. 3 Část 2 10 m

Úlohy 5-8 začínající na straně 460

CA Algebra I: Doplnění na čtverec 14 m

48-52, doplnění na čtverec.