Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Vektory

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

38 minut

Sčítání vektorů 7 m

Jak se sčítají vektory?

Násobení vektoru skalárem 6 m

Co se stane, když vynásobíme vektor číslem?