Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Racionální výrazy

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny
Navazuje na Algebra: Vektory.

Odečítání reálných výrazů. 6 m

V tomto videu se naučíte odečítat výrazy se zlomky.

Sčítání výrazů 1 m

Adding like rational terms

Výrazy se dvěma proměnnými 2 m

Dosazování do výrazu se dvěma proměnnými a výpočet hodnoty výrazu.

Výrazy s proměnnou 2 m

Výpočet koeficientu přímé úměrnosti.

Násobení výrazů 1 m

Řešený příklad. Převádění slovního vyjádření na matematické.

Dělení jednočlenů 1 m

Řešený příklad 28b^6 : 7b = ? u11_l2_t5_we1 Dividing Monomials

Násobení a dělení racionálních výrazů 1 4 m

U11_L1_T2_we1 Multiplying and Dividing Rational Expressions 1

Výpočet výrazů s neznámými hodnotami proměnných 5 m

Víme, že a + b + c = 7 a máme zjistit, kolk je 5a + 5b + 5c

Proměnné, výrazy a rovnice 4 m

Dabované – Zavedení výrazu s promměnnou a výpočet hodnoty výrazu pro dané hodnoty proměnných.

Zjednodušování racionálních výrazů 15 m

- úvod Simplifying Rational Expressions Introduction

Zjednodušování racionálních výrazů 3 4 m

U11_L1_T1_we3 Simplifying Rational Expressions 3 

Kladné a záporné exponenty 2 m

Zjednodušení výrazu s exponentem a dosazení konkrétních čísel

Násobení a zjednodušování racionálních výrazů 5 m

u15_l1_t2_we1 Multiplying and Simplifying Rational Expressions

Převod rovnice se zlomkem na lineární rovnici. 3 m

Ex 1: Multi step equation Turning a rational equation into a linear equation.

Nejmenší společný násobek výrazů v algebře 5 m

Příklad na společný násobek algebraických výrazů.

Použití racionálních rovnic 5 m

Řešená slovní úloha; Applying rational equations 1 

Násobení mnohočlenů 10 m

Zásoba příkladů na násobení mnohočlenů s využitím distributivního zákona na procvičení.

Polynomy 1 5 m

Polynomials 1

Řešení racionálních rovnic 1 4 m

(obsahují zlomek); Solving rational equations 1

Zápis výrazů 3: cvičení př.3 1 m

Writing expressions 3 exercise example 3

Zajímavý úkol s koeficienty polynomu 16 m

Hledání koeficientů polynomu třetího stupně, když jsou dány 2 kořeny a průnik s osou y

Zápis výrazů 3 - cvičení, příklad 2 1 m

Writing algebraic expressions word problem example 2

Zápis výrazů 1 4 m

Dabované – Ze slovního popisu napiš výraz.