Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Algebra: Posloupnosti

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

4 minuty

Deduktivní a induktivní uvažování 2 m

Odhad počtu obyvatel v příštích letech na základě dřívějších dat.

Induktivní uvažování 1 2 m

Jaké je n-té číslo v následující sekvenci?