Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Geometrie: Úhly

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

49 minut

Úvod do úhlů (starší verze) 10 m

Introduction to angles (old)

Rýsujeme ostré, pravé a tupé úhly. 3 m

Rýsujeme ostré, pravé a tupé úhly.

Úhly (část 2) 9 m

Více o vedlejších a doplňkových úhlech. Úvod k vrcholovým úhlům.

Úhly (část 3) 10 m

Úhly tvořené příčkou, která protíná rovnoběžky.

Měření uhlů 4 m

Měření úhlů virtuálním úhloměrem na Khan Academy

Hra s úhly 9 m

Zopakování všeho, co známe o úhlech

Pojmenovávání úhlů 1 m

Naming angles