Matematika: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

21 minut

Posouvání mnohoúhelníků 1 m

Posouvání mnohoúhelníků podle vektoru

Určení posunu tvaru 1 m

Determining a translation for a shape

Důkaz - Obsah kosočtverce se rovná polovině součinu délek úhlopříček 5 m

Ukážeme, že dokážeme zjistit obsah kosočtverce jako polovinu součinu délek úhlopříček.

Součet vnějších úhlů konvexních mnohoúhelníků 5 m

Elegantnější způsob zjišťování součtu vnějších úhlů konvexního mnohoúhelníku.