.
Přihlásit se

Programování v Pythonu

Krátký kurz programování v jazyce Python.

3 hodiny

Úvod do jazyku Python: datové typy a proměnné 11 m

Vysvětlení datových typů a proměnných v jazyce Python.

Binární čísla 11 m

Reprezentace čísel, úvod do binárních čísel.

Seznamy v Pythonu 12 m

Základních funkce seznamů (lists) v Pythonu

For cykly v Pythonu 10 m

Úvod do cyklů: cyklus FOR

While cykly v Pythonu 5 m

Ukázka, že while cyklus může dělat totéž co cyklus for.

Zábava s řetězci 14 m

Experimentování na téma, co všechno se dá dělat s řetězci.

Program pro výpočet faktoriálu 8 m

Jak napsat jednoduchý programu s cyklem FOR pro výpočet faktoriálu zadaného čísla?

Program na výpočet faktoriálu u čísla krok po kroku 9 m

Uživatel zadá vstupní hodnotu a program vypočítá faktoriál zadaného čísla.

Vývojový diagram programu 6 m

Vývojový diagram programu.

Python 3 není zpětně kompatibilní s Pythonem 2 5 m

Proč vzorový program nebude fungovat v Pythonu 3 a jak to vyřešit.

Definování funkce faktoriálu 10 m

Definování funkce faktoriálu

Co se odehrává při volání funkce 9 m

Rozsah platnosti proměnných a volání funkcí.

Rekurzivní funkce faktoriál 6 m

Úvod do rekurzivních funkcí.

Cvičení - zápis Fibonacciho funkce 4 m

Úvod do Fibonacciho posloupností a programovací soutěž.

Příklad iterativní Fibonacciho posloupnosti 7 m

Jeden z mnoha způsobů, jak napsat Fibonacciho posloupnost iterativně.

Fibonacciho rekurzivní funkce 8 m

Užití rekurze pro napsání Fibonacciho funkce

Krokování rekurzivní Fibonacciho funkce 8 m

Video na konkrétním případu vysvětluje, proč a jak funguje rekurzivní Fibonacciho funkce.

Cvičení - Napište funkci pro seřazení 2 m

Výzva - napište v Pythonu funkci, která fyzicky seřadí libovolný list.

Řadící algoritmus "Insertion Sort" 8 m

Názorný grafický popis algoritmu pro řazení seznamu prvků známého jako Insertion Sort. Není to nejrychlejší algoritmus, ale lehce se na něm pochopí principy řadících algoritmů.

Zjednodušený Insertion Sort 3 m

Zjednodušujeme WHILE cyklus funkce Insertion Sort