Astronomie

Měřítka ve vesmíru

Srovnání velikostí ve vesmíru a základy kosmologie.

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

3 hodiny

Měřítko velkého 11 m

Snaha o pochopení velkého měřítka.

Měřítko Země a Slunce 10 m

Srovnání velikosti Země a Slunce.

Měřítko sluneční soustavy 13 m

Jak velká je naše sluneční soustava?

Měřítko: vzdálenost k nejbližším hvězdám 8 m

Jak daleko jsou od nás nejbližší hvězdy?

Měřítko: galaxie 13 m

Jak je velká galaxie?

Mezigalaktické měřítko 11 m

Jaká vzdálenost dělí jednotlivé galaxie?

Obrázky galaxií z Hubblova teleskopu 4 m

Video s nejmenší hustotou informací, ale snad největší hustotou inspirace!

Kosmologická časová osa 1 7 m

Jak starý je vesmír?

Úvod do světla 10 m

Fenomén světla a elektromagnetické radiace.

Čtyři základní síly 11 m

Gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná jaderná síla.

Úvod to teorie velkého třesku 11 m

V současnosti převažující teorie o vzniku vesmíru.

Poloměr pozorovatelného vesmíru 17 m

Rozpínání vesmíru v praxi.

Poloměr pozorovatelného vesmíru - oprava 2 m

Malá oprava předchozího videa o poloměru pozorovatelného vesmíru.

Rudý posuv 10 m

Jak a proč dochází k prodloužení vlnové délky světla, tzv. rudému posuvu?

Reliktní záření 12 m

Co je to reliktní záření a jak vzniklo?

Hubblův zákon 11 m

Co nám říká Hubblův zákon?

Vesmír menší než pozorovatelný 9 m

Co když je současný vesmír menší, než se nám jeví?