Astronomie

Hvězdy, černé díry a galaxie

O hvězdách a dalších vesmírných tělesech. Jak vznikají a jak zanikají?

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

2 hodiny

Zrození hvězd 8 m

Jak vznikají hvězdy?

Akreční hmotnost podle gravitační simulace 4 m

Využítí počítačové simulace k pochopení chování těles ve vesmíru

Zrození rudého obra 12 m

Jaderné procesy při zrození rudého (nebo také červeného) obra

Bílí a černí trpaslíci 13 m

Složitá cesta k trpaslíkům, nebeským tělesům s obrovskou hustotou

Hvězdná pole a mlhoviny 7 m

Rozbor působivých obrázků nebeských těles

Životní cyklus nejtěžších hvězd 7 m

Přeměny prvků uvnitř těžkých hvězd

Supernova 12 m

Za vznikem supernovy je obrovská exploze

Supernova – objasnění 2 m

Kdy lidé poprvé viděli supernovu?

Černé díry 10 m

Černé díry, singularity a horizont událostí

Supertěžké černé díry 9 m

Vznikají supertěžké černé díry z „obyčejných“ černých děr?

Kvasary 9 m

Základní informace o kvasarech.

Oprava videa o kvasarech 2 m

Drobné upřesnění předchozího videa o kvasarech. Jaké je ve skutečnosti elektromagnetické spektrum, které vyzařují kvasary?

Galaktické kolize 4 m

Srážka Mléčné dráhy s Andromedou

Cefeidy — proměnné hvězdy 9 m

Cefeidy jsou pulsující hvězdy významné pro měření ve vesmíru.

Proč cefeidy pulzují 7 m

Cefeidy jsou pulzující proměnné hvězdy, jejichž perioda pulzace závisí na zářivém výkonu. Díky tomuto vztahu nám umožňují určit vzdálenost galaxií, ve kterých se nachází.

Proč je gravitace silnější v blízkosti hustých objektů 8 m

Vysvětlení přitažlivé síly černé díry na základě gravitačního zákona.

Definice parseku 8 m

Jak a proč vznikla tato jednotka vzdálenosti?

Hvězdná paralaxa 9 m

Jiná verze úvodu do hvězdné paralaxy