Astronomie

Život na Zemi a ve vesmíru

Historie života na Zemi a trochu filosofování o tom, zda jsme ve vesmíru sami nebo ne.

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

3 hodiny

Vznik Země 10 m

Proč je Země vedlejší produkt výbuchu supernovy?

Počátky života 10 m

Rozvoj života a fotosyntézy v Archaiku

Co znamenají zkratky u letopočtů 10 m

Jaký je rozdíl mezi BC, BCE, AD a CE, význam a ekvivalenty těchto zkratek v češtině. Také něco málo o narození Ježíše.

Oprava počítání s letopočty 4 m

Oprava výpočtu časového rozdílu mezi letopočty, když vezmeme v úvahu, že neexistuje rok 0.

Vznik ozonové vrstvy a eukaryotních organismů v proterozoiku. 10 m

Velké okysličování neboli kyslíková katastrofa.

Rozkvět biodiverzity ve fanerozoiku 10 m

Kambrická exploze a biodiverzita ve fanerozoiku.

První život na Zemi – ujasnění 6 m

Kdo byl první na souši – rostliny, nebo zvířata?

Přehled evoluce člověka 12 m

Od vymření dinosaurů k člověku.

Rozvoj zemědělství a písma 13 m

Paleolit a neolit jako období doby kamenné.

Žďárové zemědělství 7 m

Jak původní obyvatelé Austrálie využívali oheň ke změnám prostředí.

Kolektivní učení 13 m

Jak symbolická řeč ovlivňuje kolektivní myšlení a proč jsou právě z tohoto důvodu lidé tak odlišní od ostatních živočichů

Thomas Malthus a populační růst 8 m

Růst populace podle Thomase Malthuse. Malthusiánské limity.

Produktivita půdy jako limitující faktor lidské populace 13 m

Úvaha o tom, že hustota obyvatel je limitována množstvím kalorií a způsobem, jakým je získáváme z půdy.

Kolik energie je třeba na zorání 1 hektaru půdy 14 m

Energetická náročnost různých způsobů orby.

Náhodné předpovědi pro rok 2060 11 m

Sal přemýšlí, jak asi bude svět vypadat v roce 2060

Radiokarbonová metoda datování 1 10 m

Jak můžeme zjistit stáří pomocí obsahu izotopu uhlíku C14?

Radiokarbonová metoda datování 2 4 m

Upřesnění předchozího videa. Je obsah uhlíku C14 v atmosféře konstantní?

Detekovatelné civilizace v naší galaxii 1 13 m

Rámec pro přemýšlení o tom, kolik existuje detekovatelných civilizací

Detekovatelné civilizace v naší galaxii 2 9 m

Proč si děláme starosti s Drakeovou rovnicí. Přemýšlení o zlomku života planet, kdy by mohla být civilizace detekovatelná.

Detekovatelné civilizace v naší galaxii 4 6 m

Odhad počtu detekovatelných civilizací.

Detekovatelné civilizace v naší galaxii 5 5 m

Více důvodů, proč jsme ještě nic nezpozorovali.