Biologie
Přihlásit se

Imunologie

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Olga Ryparová.

2 hodiny
Navazuje na Biologii člověka.

Úloha fagocytů ve vrozené či nespecifické imunitě 16 m

Úloha fagocytů ve vrozené či nespecifické imunitě.Neutrofily, makrofágy, a dendritické buňky. MHC II.

Typy imunitních odpovědí: Vrozená a získaná. Látková a buněčná. 8 m

Přehled typů imunitních odpovědí. Rozdíly mezi vrozenou a získanou (adaptivní) imunitou. Rozdíly mezi látkovou a buněčnou získanou imunitou.

B lymfocyty (B buňky) 14 m

Přehled B buněk (B lymfocytů) a jak se aktivují a vyrábějí protilátky

Profesionální antigen prezentující buňky (APC) a MHC II komplexy 12 m

Jak profesionální antigen prezentující buňky prezentují části pohlcených patogenů na MHC II komplexech (hlavních histokompatibilních komplexech).

Cytotoxické T buňky 10 m

Jak jsou aktivovány cytotoxické T buňky MHC I/antigeny a jak zabíjejí infikované buňky

Jak bílé krvinky obíhají po těle 9 m

Podívejte se jak se jednotlivé bílé krvinky dostávají do místa infekce.

Přehled: B buňky, CD4 T buňky a CD8 T buňky 11 m

Přehled různých typů buněk imunitního systému: B buňky, CD4  T a CD8  T buňky.

Zánětlivá reakce 15 m

Přehled zánětlivé reakce.

Pomocné T-buňky 21 m

Představení pomocných T-buněk a jejich role v aktivaci B-buněk