Medicína

Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév

Blok ze starého webu.

2 hodiny

Žíly a tepny - jaký je mezi nimi rozdíl? 11 m

Poznejte důležité rozdíly mezi tepnami (vysoký tlak/malý objem krve) a žílami (malý tlak/velký objem krve).

Dva okruhy oběhové soustavy 12 m

Naučte se rozdíly mezi plicním a systémovým krevním oběhem.

Struktura a typy cév 10 m

Vrstvy cév a rozdíly mezi jednotlivými typy cév.

Tři typy vlásečnic 9 m

Rozdíly mezi souvislými, fenestrovanými a nesouvislými kapilárami a jak ovlivňují pohyb molekul.

Tepny, tepénky, žilky a žíly 8 m

Naučte se rozdíly mezi tepnami. (Arteries, Arterioles, Venules, and Veins)

Prekapilární sfinktery 4 m

Přijděte nato, jak tělo kontroluje průtok krve kapilárou (vlásečnící).

Mrtvice (Cévní mozková příhoda) 6 m

Zde jsou popsány principy obou základních typů cévní mozkové příhody - ischemické a krvácivé.

Ateroskleróza - část 1 13 m

Podívejte se na to, jak ateroskleróza (tuk na stěnách cév) způsobuje ztvrdnutí tepenné stěny, což ztěžuje průtok krve.

Arterioskleróza, Arterioloskleróza a Ateroskleróza 9 m

Vysvětluje rozdíly mezi těmito výrazy.

Tromby, emboly a tromboembolie 5 m

Vyjasnění rozdílu mezi trombem a embolem (a mezi trombózou a embolií).

Pohyb tekutin v lymfatických cévách 7 m

Objevte, jak v těle pracuje záhadný druhý oběhový systém. Zjistěte, jak v něm proudí tekutiny, přestože nemá žádné srdce.