Dějepis

Před 1300 n.l. - starověk a středověk

Trocha letopočtů, Říma, a taky Karla Velikého.

71 minut

Co znamenají zkratky u letopočtů 10 m

Jaký je rozdíl mezi BC, BCE, AD a CE, význam a ekvivalenty těchto zkratek v češtině. Také něco málo o narození Ježíše.

Oprava počítání s letopočty 4 m

Oprava výpočtu časového rozdílu mezi letopočty, když vezmeme v úvahu, že neexistuje rok 0.

Rozvoj zemědělství a písma 13 m

Paleolit a neolit jako období doby kamenné.

Žďárové zemědělství 7 m

Jak původní obyvatelé Austrálie využívali oheň ke změnám prostředí.

Procházka starověkým Římem 14 m

Díky počítačové simulaci se můžeme podívat do starověkého Říma a spatřit, jak pravděpodobně vypadal v r. 320 n. l. Hovoří: Bernard Frischer a Steven Zucker.

Lodní pohřebiště Sutton Hoo 4 m

V Suffolku v Anglii byly nalezeny rozličné bronzové, zlaté a stříbrné předměty anglo-saského původu. [cca. 700 n. l., umístění: British museum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Karel Veliký: Úvod 8 m

Krátký přehled vlády Karla Velikého a jeho korunovace v roce 800. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Období Karla Velikého 2 12 m

Stručné přehled válečných tažení Karla Velikého a jeho snahy o pozvednutí kulturní úrovně.