Dějepis

Francouzská revoluce a Napoleon

O trnité a krvavé cestě francouzů za republikou. Jak se zbavili Bourbonů a přišli k Napoleonovi.

3 hodiny

Francouzská revoluce 17 m

Ekonomické a společenské důvody Velké francouzské revoluce, Národní a Ústavodárné shromáždění, pád Bastily.

Francouzská revoluce 2 15 m

Královská rodina se pokusí o útěk. Krveprolití na Champ-de-Mars. Pilnická deklarace. Hnutí za republiku

Francouzská revoluce 3 - Vláda teroru 24 m

Ta ošklivější část Francouzské revoluce, během které byla vynalezena gilotina.

Francouzská revoluce 4 17 m

Vzestup Napoleona

Napoleon a války První a Druhé koalice 13 m

Přehled válek První a Druhé koalice proti Francii. Jakou roli v nich hrál Napoleon Bonaparte?

Napoleon a válka třetí koalice 22 m

Napoleon vede Francii k ovládnutí celé Evropy. Napoleon I. se stává císařem Francie.

Napoleon a války Čtvrté koalice 16 m

Napoleon znova poráží Prusko a Rusko, podepisuje s nimi smlouvy u Tylže a vyhlašuje kontinentální blokádu.

Francouzská invaze do Ruska 17 m

Napoleonova katastrofální invaze do Ruska

Napoleon donucen odstoupit 16 m

Šestá koalice vyhostí Napoleona na Elbu.

Stodenní císařství a Waterloo 8 m

Napoleon prchá z Elby a přebírá moc, aby byl brzy poražen u Waterloo

Film Les Miserables a francouzské revoluce 11 m

Krátký přehled z francouzské historie raného 19. století a historické pozadí k filmu Les Miserables.