Dějepis

Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin

O Deklaraci nezávislosti USA a životě Benjamina Franklina.

73 minut

Život, svoboda a sledování osobního štěstí 6 m

O životě a svobodě v americké Deklaraci nezávislosti.

Život Benjamina Franklina 8 m

Přehled života Benjamina Franklina.

Benjamin Franklin a Almanach chudého Richarda 11 m

Sal a Walter Isaacson diskutují o Almanachu chudého Richarda, který vydával Benjamin Franklin.

Důležité poznatky ze života Benjamina Franklina 5 m

Čím byl výjimečný Benjamin Franklin?