Finanční a kapitálové trhy

Půjčky a úroky

Úrok je základ moderních kapitálových trhů. Co je složený úrok a jak ho vypočítat? Současná hodnota peněz.

2 hodiny

Úvod do složeného úročení 7 m

Úvod do složeného úročení

Pravidlo 72 pro složený úrok 9 m

Použitím pravidla 72 odhadneme, jak dlouho bude trvat zdvojnásobení investice při dané úrokové sazbě

Úvod do úrokových sazeb. 10 m

Jednoduché a složené úročení jistin.

Úrok - 2. část 8 m

Více o jednoduchém a složeném úroku

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) a efektivní RPSN 8 m

Rozdíl mezi RPSN a efektivní RPSN

Role institucí ve vydávání a zpracovávání kreditních karet. 12 m

Instituce zapojené do zpracovávání vašich kreditních karet a jaké vztahy mezi sebou mají.

Krátkodobé půjčky 10 m

Jak funguje krátkodobé půjčování (do výplaty)

Úvod do složeného úročení a e (Eulerovo číslo) 10 m

Složený úrok násobený kolikrát do roka.

Vzorec pro průběžně složený úrok 9 m

Titulky jsou pouze pro první 2 minuty videa, na nápravě pracujeme.

Časová hodnota peněz, současná hodnota a budoucí hodnota 9 m

Proč, záleží na tom, kdy dostanete peníze stejně jako na tom, kolik peněz. Současná a budoucí hodnota.

Úvod do současné hodnoty 10 m

Volba mezi penězi nyní a penězi později.

Současná hodnota - 2. část 10 m

Další možnosti, kdy dostanete své peníze.

Současná hodnota - 3. část 8 m

Co se stane, když změníme diskontní sazbu?

Současná hodnota - 4. část (a diskontované peněžní toky) 10 m

Změňme diskontní sazby v závislosti na tom, jak daleko jsou platby.

Osobní bankrot: kapitoly 7 a 13 13 m

Video sponzorovala Visa, Sal Khan má PLNOU redakční svobodu týkající se obsahu.