Finanční a kapitálové trhy

Inflace

Co je inflace? Druhy inflace. Rozdíl mezi inflací a deflací.

3 hodiny

Inflace 9 m

Cenová inflace a její výpočet

Co je to inflace 4 m

Inflace a tvorba indexu spotřebitelských cen. Anglicky: Consumer Price Index - CPI

Peněžní princip v účetnictví 4 m

Jednoduchý příklad pro peněžní princip v účetnictví.

Akruální princip v účetnictví 5 m

Jednoduchý příklad na vysvětlení akruálního principu v účetnictví

Index spotřebitelských cen 15 m

Diskuse o inflaci, indexu spotřebitelských cen a ekvivalentu vlastnických pronájmů.

Vztah mezi rozvahou a výsledovkou 4 m

Vztah mezi rozvahou a výsledovkou

Rozumná inflace v dobré ekonomice 3 m

Proč bývá rozumná inflace v dobrých ekonomikách

Základní výkaz cash flow 4 m

Použití výkazu cash flow ke sladění čistého příjmu se změnou v hotovosti

Stagflace 3 m

Jak může nabídkový šok zvednout ceny a způsobit stagnaci ekonomiky?

Příklad s rostoucími závazky z obchodního styku 4 m

Úvod k závazkům z obchodního styku

Hyperinflace 4 m

Co je hyperinflace? Příklady hyperinflace: Výmarské Německo, maďarské pengo a zimbabwský dolar.

Reálná hodnota v účetnictví 3 m

Rozdíl mezi historickou pořizovací cenou a reálnou hodnotou v účetnictví

Reálný a nominální výnos 3 m

Co je reálný a nominální výnos?

Vztah mezi nominálním a reálným výnosem a inflací 4 m

Jak vypočítáme reálný výnos?

Ekonomika továrny na cupcaky 11 m

Ekonomika jednoduchého podnikání vedoucí k diskusi o inflaci/deflaci. Dotýkající se výsledovek.

Ekonomika továrny na cupcaky - 2. část 12 m

Více analýz o podnikání s cupcaky.

Ekonomika továrny na cupcaky - 3. část 13 m

Použitím naší tabulky ukážeme, proč ceny klesají, když je nízké vytížení a ceny rostou, když je vytížení vysoké.

Inflace, deflace & využití kapacity 13 m

Diskuse o inflaci a deflaci

Inflace, deflace & vytížení kapacity - 2. část 12 m

Více o inflaci a vytížení kapacity

Inflace & deflace - 3. část: Obamův stimulační plán 13 m

Je stimul dostatečně velký, aby vyrovnal poptávkový šok způsobený propadem úvěru? Povede to k inflaci?

Deflace 3 m

Co je deflace?

Ceny řídí spíš rychlost peněz než kvantita 4 m

Jak může rychlost peněz řídit růst ceny?

Deflační spirála 4 m

Co je deflační spirála?