Finanční a kapitálové trhy

Cenné papíry

Co jsou cenné papíry? Shortování akcií. Jaká je tržní hodnota aktiv? Fúze a akvizice.

6 hodin
Navazuje na Inflace.

Co to znamená kupovat firemní akcie - verze 2 14 m

Co to znamená kupovat firemní akcie

Dluhopisy vs. akcie 9 m

Rozdíl mezi dluhopisem a akcií. (Bonds vs. Stocks)

Krátký prodej (shorting) - základy 3 m

Shortování, short sale, dříve také kontramina nebo kontremina

Krátký prodej akcií 1 (shorting stock) 10 m

Co znamená shortovat akcii?

Krátký prodej akcií 2 (shorting stock) 9 m

Více o shortování

Je krátký prodej špatný? 14 m

Diskuse o přednostech a/nebo negativech krátkého prodeje.

Tržní kapitalizace 3 m

Diskuse o přednostech a/nebo negativech krátkého prodeje.

Tržní hodnota aktiv 4 m

Jak bychom měli vnímat tržní hodnotu aktiv firmy?

Úvod do výsledovky 15 m

Výsledovka, příjem, hrubý zisk, provozní zisk, čistý příjem, výnosnost akti (ROA) a výnosnost vlastního jmění (ROE).

Výnosy a výnosy z akcie 10 m

a jak se týkají výsledovky a rozvahy

Poměr cena k zisku - úvod 15 m

Poměr cena k zisku (nebo P/E poměr).

Diskuse o poměru cena k zisku P/E 16 m

Posouzení vzhledem k jiné firmě

Diskuse o ROA - 1.část 11 m

O různých způsobech, jak měřit výnosnost aktiv

Diskuse o ROA - 2. část 10 m

Pokračování diskuse o výnosnosti aktiv.

Amortizace 8 m

Úvod do amortizace

Odpis 13 m

Odpis a kapitálové aktivum

Záhada cena k zisku 14 m

Situace kdy se zdá, že poměr cena k zisku nespravedlivě oceňuje aktivum

Hodnota podniku 17 m

Řešení záhady cena k zisku pohledem na jinou metodu ocenění (hodnota podniku)

EBITDA 14 m

Opakování hodnoty podniku a srovnání s EBITDA

Získání zárodečného financování od investora rizikového kapitálu 11 m

Řada A. Financování od investora rizikového kapitálu specializujícího se na rozjezd podnikání

Návrat zpátky k pokladně: řada B 12 m

Návrat zpátky k pokladně: řada B

První veřejná nabídka akcií (IPO) 14 m

První veřejná nabídka akcií naší online firmy prodávající ponožky.

Více o prvních veřejných nabídkách akcií 12 m

Veřejný versus soukromý kapitál. roč v první řadě lidé kupují vlastní jmění.

Vlastní jmění versus dluh 14 m

Dluh versus vlastní jmění. Tržní kapitalizace, hodnota aktiv a hodnota podniku.

Kapitola 7: bankrot likvidace 11 m

Úvod do bankrotu likvidace (kapitola 7)

Kapitola 11: Konkurs restrukturalizace 14 m

Kapitola 11: Restrukturalizace prostřednictvím konkursu

Zředění akcie 4 m

Proč se hodnota akcie nezředí, pokud je vydáno více akcií při sekundární nabídce

Podnikový dluh vesrus tradiční hypotéky 5 m

Nakolik je většina podnikových dluhů odlišných od většiny osobních hypoték

Úvod do dluhopisů 9 m

Co znamená koupit dluhopis

Úvod k výnosové křivce 10 m

Úvod k výnosové křivce státu

Vztah mezi cenami dluhopisu a úrokovými sazbami 13 m

Proč se ceny dluhopisu mění opačným směrem než úroková sazba

Roční úrok se liší podle doby splatnosti dluhu 3 m

Úroky u krátkodobých a dlouhodobých půjček

Ceny pokladničních poukázek a výnosy 4 m

Proč výnosy klesají, když ceny rostou

Výnosová křivka 4 m

Výnosová křivka