Finanční a kapitálové trhy

Účetní a finanční výkazy

Základní účetní a finanční výkazy

4 minuty
Navazuje na Evropská unie.

Amortizace a odpisy 4 m

Porovnání odpisů a amortizace