Obecná chemie

Atomy a prvky

Z čeho je tvořen a jak vypadá atom? Podle čeho se rozlišují prvky? Jak velká je jednotka mol a co vyjadřuje Avogadrova konstanta?

72 minut

Úvod do chemie 8 m

O čem je vlastně chemie a proč je tak úžasně zajímavá?

Atomy a prvky 13 m

Jaký je rozdíl mezi prvkem a atomem. Základní popis, jak protony, neutrony a elektrony tvoří atom.

Úvod do atomu 21 m

Atomy, protony, neutrony a elektrony.

Moly a Avogadrova konstanta 10 m

Co je to mol (kromě nepříjemného škůdce) a jak souvisí s počtem atomů?

Atomové číslo, nukleonové číslo a izotopy 10 m

Ukážeme si, jak můžeme rozlišit různá atomová jádra pomocí počtu protonů a neutronů.

Příklad: určování isotopů 4 m

Určení isotopu na základě počtu protonů, neutronů a elektronů a opačně.

Úvod do iontů 7 m

Ionty jsou elektricky nabité částice, které vzniknou, pokud máme v atomu či molekule rozdílný počet protonů a elektronů. Kladným iontům říkáme kationty, záporným anionty.