Obecná chemie
Přihlásit se

Struktura atomu

Z čeho je tvořen a jak vypadá atom? Vysvětlení elektronových konfigurací.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

2 hodiny

Úvod do chemie 8 m

O čem je vlastně chemie a proč je tak úžasně zajímavá?

Atomy a prvky 13 m

Jaký je rozdíl mezi prvkem a atomem. Základní popis, jak protony, neutrony a elektrony tvoří atom.

Úvod do atomu 21 m

Atomy, protony, neutrony a elektrony.

Moly a Avogadrova konstanta 10 m

Co je to mol (kromě nepříjemného škůdce) a jak souvisí s počtem atomů?

Atomové číslo, nukleonové číslo a izotopy 10 m

Ukážeme si, jak můžeme rozlišit různá atomová jádra pomocí počtu protonů a neutronů.

Orbitaly 14 m

Úvod do orbitalů. Jak se vlastně chovají elektrony v atomu?

Více o orbitalech a elektronové konfiguraci 15 m

Lepší pochopení orbitalů. Seznámení se s elektronovou konfigurací.

Elektronová konfigurace prvků 1. periody 6 m

Detailní odvození elektronové konfigurace vodíku a helia.

Elektronová konfigurace prvků v d-bloku 7 m

Jak zjistíme elektronovou konfiguraci prvků v d-bloku?

Další příklady na elektronovou konfiguraci 10 m

Jaká je elektronová konfigurace niklu?

Elektronová konfigurace f prvků 6 m

Jaká je elektronová konfigurace neodymia?

Paramagnetismus a diamagnetismus 8 m

Co to znamená, když je látka para- nebo diamagnetická a jak to souvisí s magnetismem? Naučíme se také jednoduché pravidlo, jak tyto dvě věci rozeznat pomocí elektronové konfigurace prvků.