Obecná chemie

Chemická vazba

Jaké jsou typy chemických vazeb a čím se vyznačují?

58 minut

Iontová, kovalentní a kovová vazba 13 m

Přehled základních typů chemických vazeb.

Iontové vazby a Coulombův zákon 8 m

Síla iontových vazeb souvisí s Coulombovým zákonem, který známe z fyziky.

Elektronegativita 10 m

Vysvětlení pojmu elektronegativity a souvislosti s elektronovou afinitou.

Kovy a kovové vlastnosti 9 m

Jak se liší kovy od ostatních látek?

Kovalentní vazby, kovové a iontové krystaly. 9 m

Jedny z nejpevnějších molekulárních struktur jsou ty, které obsahují kovalentní, kovové a iontové vazby.

Slabé vazebné interakce 9 m

Určování slabých vazebných sil mezi molekulami.