Obecná chemie

Pufry a titrace

Zde si projdeme výpočty v rámci různých druhů titrací a také si podobně vysvětlíme, co jsou pufry a k čemu jsou dobré.

3 hodiny
Navazuje na Kyseliny a zásady.

Úvod do pufrů 6 m

Ukážeme si, co jsou to pufry. Jejich důležitost spočívá nejen v jejich schopnosti regulovat pH v naší krvi.

Výpočet pH pufru 13 m

U dvou různých příkladů si zkusíme vypočítat pH pufru složeného z látek o známých koncentracích.

Pufry a Hendersenova-Hasselbalchova rovnice 15 m

K intuitivnímu pochopené pufrů nám stačí znát le Chatelierův princip. Odvodíme také Hendersonovy-Hasselbalchavu rovnici, která umožnuje počítat pH pufru v závislosti na jeho koncentraci.

Vztah mezi pH a pKa u pufrů 8 m

Jak lze z Hendersonovy-Hasselbalchovy rovnice odvodit závislost poměru koncentrací kyseliny a její konjugované zásady na vztahu mezi pH a pKa pro daný pufr.

Pufrační kapacita 11 m

Mezi důležité vlastnosti pufru patří především jeho kapacita. Ta nám říká, kolik můžeme přidat kyseliny nebo zásady aniž bychom tím změnili pH roztoku.

Příprava pufru 8 m

V minulých videích jsme se dozvěděli, co jsou to pufry. Zde si ukážeme, z jakých sloučenin je můžeme připravit.

Úvod do titrací 9 m

Co je to titrace, na čem je založená a k čemu slouží? V tomto videu se dozvíte základní informace k této důležité analytické metodě.

Příklad výpočtu koncentrace titrovaného roztoku 8 m

Jak vypočítat koncentraci roztoku s použitím titrace? Příklad titrace roztoku HCl roztokem hydroxidu barnatého.

Titrace silné kyseliny silnou zásadou 1 10 m

Ukážeme si, jak vypadá titrační křivka pro titraci silné kyseliny silnou zásadou a na ní příslušný rovnovážný bod.

Titrace silné kyseliny silnou zásadou 2 10 m

Výpočet pH v bodu ekvivalence a těsně za bodem ekvivalence pro případ titrace kyseliny chlorovodíkové hydroxidem sodným.

Titrace slabé kyseliny silnou zásadou 1 14 m

Jak vypočítat pH před přidáním zásady a v bodě poloviční ekvivalence při titraci slabé kyseliny silnou zásadou? (1. část)

Titrace slabé kyseliny silnou zásadou 2 15 m

V pokračování videa o titraci slabé kyseliny silnou zásadou si ukážeme, jak vypočítat pH v bodě ekvivalence a za bodem ekvivalence.

Titrace slabé zásady silnou kyselinou 1 15 m

V této sérii dvou videí si ukážeme a vypočítáme titrační křivku pro titraci slabé zásady silnou kyselinou. V první části si ukážeme, jak vypočítat pH před přidáním kyseliny a v bodě poloviční ekvivalence.

Titrace slabé zásady silnou kyselinou 2 15 m

V pokračování videa o titraci slabé zásady silnou kyselinou si ukážeme, jak vypočítat pH v bodě ekvivalence a za bodem ekvivalence.

Titrační křivky a acidobazické indikátory 7 m

Jako acidobazických indikátorů lze použít celé spektrum chemických látek. Zde si ukážeme, jak se liší a který se kdy hodí použít.

Shrnutí poznatků o titracích 11 m

Existuje spousta možností provedení titrace. Pojďme si proto přehledně shrnout, co jsme se o nich z předchozích videí naučili.

Redox titrace 8 m

Doteď jsme probírali titrace založené na reakci kyseliny se zásadou. Nyní si ukážeme takové, při kterých probíhá oxidačně-redukční reakce.