Obecná chemie
Přihlásit se

Pufry a titrace

Zde si projdeme výpočty v rámci různých druhů titrací a také si podobně vysvětlíme, co jsou pufry a k čemu jsou dobré.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

2 hodiny
Navazuje na Kyseliny a zásady.

Úvod do pufrů 6 m

Ukážeme si, co jsou to pufry. Jejich důležitost spočívá nejen v jejich schopnosti regulovat pH v naší krvi.

Výpočet pH pufru 13 m

U dvou různých příkladů si zkusíme vypočítat pH pufru složeného z látek o známých koncentracích.

Pufry a Hendersenova-Hasselbalchova rovnice 15 m

K intuitivnímu pochopené pufrů nám stačí znát le Chatelierův princip. Odvodíme také Hendersonovy-Hasselbalchavu rovnici, která umožnuje počítat pH pufru v závislosti na jeho koncentraci.

Vztah mezi pH a pKa u pufrů 8 m

Jak lze z Hendersonovy-Hasselbalchovy rovnice odvodit závislost poměru koncentrací kyseliny a její konjugované zásady na vztahu mezi pH a pKa pro daný pufr.

Pufrační kapacita 11 m

Mezi důležité vlastnosti pufru patří především jeho kapacita. Ta nám říká, kolik můžeme přidat kyseliny nebo zásady aniž bychom tím změnili pH roztoku.

Příprava pufru 8 m

V minulých videích jsme se dozvěděli, co jsou to pufry. Zde si ukážeme, z jakých sloučenin je můžeme připravit.

Úvod do titrací 9 m

Co je to titrace, na čem je založená a k čemu slouží? V tomto videu se dozvíte základní informace k této důležité analytické metodě.

Příklad výpočtu koncentrace titrovaného roztoku 8 m

Jak vypočítat koncentraci roztoku s použitím titrace? Příklad titrace roztoku HCl roztokem hydroxidu barnatého.

Titrace silné kyseliny silnou zásadou I 10 m

Ukážeme si, jak vypadá titrační křivka pro titraci silné kyseliny silnou zásadou a na ní příslušný rovnovážný bod.

Titrace silné kyseliny silnou zásadou II 10 m

Výpočet pH v bodu ekvivalence a těsně za bodem ekvivalence pro případ titrace kyseliny chlorovodíkové hydroxidem sodným.

Titrační křivky a acidobazické indikátory 7 m

Jako acidobazických indikátorů lze použít celé spektrum chemických látek. Zde si ukážeme, jak se liší a který se kdy hodí použít.

Shrnutí poznatků o titracích 11 m

Existuje spousta možností provedení titrace. Pojďme si proto přehledně shrnout, co jsme se o nich z předchozích videí naučili.

Redox titrace 8 m

Doteď jsme probírali titrace založené na reakci kyseliny se zásadou. Nyní si ukážeme takové, při kterých probíhá oxidačně-redukční reakce.