Obecná chemie

Chemické reakce a rovnováhy

Základem chemie jsou vzájemné reakce sloučenin. V tomto bloku si nastíníme jejich typy.

55 minut
Navazuje na Chemickou vazbu.

Úvod do chemických reakcí 9 m

Co jsou to chemické reakce? A čím se liší vratné a nevratné reakce?

Neutralizační reakce 6 m

Jak poznáme, jestli je daná sloučenina kyselina nebo báze? A jestli jsou slabé nebo silné? V tomto úvodu do neutralizace se seznámíme s Bronstedovou-Lowreho teorií.

Úvod do redox reakcí 11 m

Vysvětlení oxidačně-redukčních reakcí na příkladu spalování metanu.

Rozpouštění a srážení 10 m

Na příkladu NaCl si definujeme a ukážeme spoustu nových pojmů: rozpouštědlo, hydratace, srážení, rozpouštění, iontové rovnice.

Chemické rovnováhy 11 m

Hank nám vysvětlí základy chemické rovnováhy a Le Chatelierův princip. Také se dozvíme pár pikantních detailů ze života Fritze Habera a Henryho Le Chateliera.

Příklady na Le Chatelierův princip 8 m

Ilustrace Le Chatelierova principu na příkladu reakce rozkladu uhličitanu vápenatého.