Obecná chemie
Přihlásit se

Elektronová konfigurace

Atomy se skládají z jádra a elektronů. Na elektrony a jejich pohyb, konfiguraci a vlastnosti je zaměřený tento blok.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

58 minut
Navazuje na Atomy a prvky.

Orbitaly 14 m

Úvod do orbitalů. Jak se vlastně chovají elektrony v atomu?

Více o orbitalech a elektronové konfiguraci 15 m

Lepší pochopení orbitalů. Seznámení se s elektronovou konfigurací.

Elektronová konfigurace prvků 1. periody 6 m

Detailní odvození elektronové konfigurace vodíku a helia.

Elektronová konfigurace prvků v d-bloku 7 m

Jak zjistíme elektronovou konfiguraci prvků v d-bloku?

Další příklady na elektronovou konfiguraci 10 m

Jaká je elektronová konfigurace niklu?

Elektronová konfigurace f prvků 6 m

Jaká je elektronová konfigurace neodymia?