Obecná chemie

Elektronová konfigurace atomů

Atomy se skládají z jádra a elektronů. Na elektrony a jejich pohyb, konfiguraci a vlastnosti je zaměřený tento blok.

2 hodiny
Navazuje na Atomy a prvky.

Historie chápání atomu 9 m

Hank nás v tomto dílu provede historickým úvodem k chápání struktury atomu - od Démokrita až k Heisenbergovi!

Rutherfordův experiment se zlatou fólií 11 m

Povíme si, jak Rutherford přišel na existenci atomového jádra.

Orbitaly 14 m

Úvod do orbitalů. Jak se vlastně chovají elektrony v atomu?

Více o orbitalech a elektronové konfiguraci 15 m

Lepší pochopení orbitalů. Seznámení se s elektronovou konfigurací.

Zápis elektronové konfigurace s využitím vzácných plynů 7 m

Ukážeme si, jak lze zkrátit zápis elektronové konfigurace daného atomu. Stačí k tomu využít elektronovou konfiguraci předcházajecího vzácného plynu!

Elektronová konfigurace prvků 1. periody 6 m

Detailní odvození elektronové konfigurace vodíku a helia.

Elektronová konfigurace prvků v d-bloku 7 m

Jak zjistíme elektronovou konfiguraci prvků v d-bloku?

Další příklady na elektronovou konfiguraci 10 m

Jaká je elektronová konfigurace niklu?

Elektronová konfigurace f prvků 6 m

Jaká je elektronová konfigurace neodymia?

Paramagnetismus a diamagnetismus 8 m

Co to znamená, když je látka para- nebo diamagnetická a jak to souvisí s magnetismem? Naučíme se také jednoduché pravidlo, jak tyto dvě věci rozeznat pomocí elektronové konfigurace prvků.