Obecná chemie

Redoxní reakce, elektrochemie

Naučte se, co jsou to redoxní reakce a jak mohou být užitečné.

2 hodiny

Redoxní reakce 10 m

Hank nám v tomto videu vysvětlí, co jsou to redoxní reakce, kde všude se s nimi setkáme a jak je můžeme snadno vyčíslit.

Oxidační stavy - úvod 9 m

Co je to oxidace a redukce, co jsou to oxidační čísla a jak souvisí s elektronegativitou?

Trendy oxidačních stavů v periodické tabulce 9 m

Jaké jsou typické oxidační stavy u s- a p- prvků; a jak souvisí s polohou v periodické tabulce prvků?

Vyzkoušejte si stanovení oxidačních stavů 4 m

Dva jednoduché příklady na určení oxidačních čísel atomů v molekulách.

Neobvyklé oxidační stavy kyslíku 4 m

V jakých různých oxidačních stavech se vyskytuje kyslík?

Úvod do redox reakcí 11 m

Vysvětlení oxidačně-redukčních reakcí na příkladu spalování metanu.

Redoxní reakce s železem 6 m

Příklad redoxní reakce. Jak reaguje železo s kyselinou chlorovodíkovou?

Oxidační a redukční činidla 9 m

Jak od sebe poznáme oxidační a redukční činidlo v v redoxních reakcích?

Redoxní reakce mezi zinkem a mědí 5 m

Co se stane, když dáme kovový zinek do roztoku měďnatých kationtů?

Disproporcionace 5 m

Existuje speciální typ oxidačně-redukčních reakcí, ve kterém se oxiduje i redukuje stejný prvek. Takovým reakcím se říká disproporcionace.

Galvanický článek 6 m

Jak se dá pomocí redoxních reakcí produkovat elektrický proud?

Elektrody a napětí galvanického článku 5 m

Jak vypočítáme napětí článku z tabulek standardních elektrodových potenciálů?

Olověný akumulátor 9 m

Ukážeme si vyčíslení redoxních reakcí, které probíhají v olověných akumulátorech.

Nikl-kadmiové baterie 11 m

Jak vyčíslit redoxní reakci pro nikl-kadmiové baterie?