Obecná chemie
Přihlásit se

Redoxní reakce, elektrochemie

Naučte se, co jsou to redoxní reakce a jak mohou být užitečné.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

69 minut
Navazuje na Chemickou vazbu.

Oxidační stavy - úvod 11 m

Co je to oxidace a redukce?

Trendy oxidačních stavů v periodické tabulce 9 m

Jaké jsou typické oxidační stavy u s- a p- prvk; a jak souvisí s polohou v periodické tabulce prvků?

Vyzkoušejte si stanovení oxidačních stavů 4 m

Dva jednoduché příklady na určení oxidačních čísel atomů v molekulách.

Neobvyklé oxidační stavy kyslíku 4 m

V jakých různých oxidačních stavech se vyskytuje kyslík?

Redoxní reakce 11 m

Vysvětlení oxidačně-redukčních reakcí na příkladu spalování metanu.

Redoxní reakce s železem 6 m

Příklad redoxní reakce. Jak reaguje železo s kyselinou chlorovodíkovou?

Oxidační a redukční činidla 9 m

Jak od sebe poznáme oxidační a redukční činidlo v v redoxních reakcích?

Redoxní reakce mezi zinkem a mědí 5 m

Co se stane, když dáme kovový zinek do roztoku měďnatých kationtů?

Galvanický článek 6 m

Jak se dá pomocí redoxních reakcí produkovat elektrický proud?

Elektrody a napětí galvanického článku 5 m

Jak vypočítáme napětí článku z tabulek standardních elektrodových potenciálů?