Obecná chemie

Periodická tabulka prvků

Jak se vyznat ve všech těch prvcích a sloučeninách? Přece pomocí periodické tabulky!

81 minut

Klasifikace prvků v periodické tabulce 9 m

Rozdělení prvků do skupin periodické tabulky.

Skupiny periodické tabulky 8 m

Co jsou to skupiny v periodické tabulce?

Počítání valenčních elektronů 8 m

Zjistíme, jak určit počet valenčních elektronů u prvků z hlavních skupin, například sodíku či chloru.

Přechodné kovy 6 m

Ukážeme si dvě různé definice přechodných kovů a zjistíme, v čem se liší.

Valenční elektrony a chemická vazba 11 m

Jak se zaplňují elektronové orbitaly? Jak odvodit reaktivitu podle valenčních elektronů?

Atomový poloměr napříč periodickou tabulkou 10 m

Jak souvisí poloměr atomu s jeho polohou v periodické tabulce?

Velikost iontů 3 m

Oprava chyby a nauka o velikosti iontů.

Trendy v periodické tabulce: Ionizační energie 10 m

Co je to iont? Jak s pomocí periodické tabulky snadno odvodit, jak bude snadné či obtížné ionizovat atom?

Ostatní trendy periodické tabulky 16 m

Druhá ionizační energie, elektronegativita, kovový charakter a poloměr atomu.