Obecná chemie
Přihlásit se

Chemické rovnice a vzorce

Úvod do vyčíslování chemických rovnic a seznámení se s různými typy chemických vzorců.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

2 hodiny
Navazuje na Strukturu atomu.

Úvod do chemických reakcí 9 m

Co jsou to chemické reakce? A čím se liší vratné a nevratné reakce?

Vyčíslování chemických rovnic 5 m

Umění vyčíslování chemických rovnic. Jednoduchý příklad na začátek.

Vyčíslení složitější chemické rovnice 5 m

Vyčíslení spalovací reakce ethenu.

Vyčíslení další spalovací reakce 5 m

Vyčíslení reakce spalování ethanu.

Vizuální pochopení vyčíslování chemických rovnic 5 m

Detailnější rozbor vyčíslení reakce mezi ethenem a kyslíkem.

Vyčíslování chemických rovnic substitucí 4 m

Jak efektivně vyčíslovat rovnice, ve kterých se části molekul během reakce nemění?

Vyčíslování redoxních reakcí v kyselém prostředí 12 m

Na příkladu redukce dichromanu si ukážeme, jak správně vyčíslit redoxní rovnici, která probíhá v kyselém prostředí.

Vyčíslování redoxních reakcí v zásaditém prostředí 14 m

V návaznosti na předchozí video si ukážeme, jak vyčíslovat redoxní reakce, které probíhají v zásaditém prostředí.

Úvod do stechiometrie 10 m

Jak mezi sebou souvisí množství reaktantů a produktů?

Stechiometrie - klíčová složka 15 m

Příklad na stechiometrii s klíčovou složkou. Co dělat, když reaktanty nejsou ve stechiometrickém poměru?

Stechiometrické, sumární a strukturní vzorce 7 m

Jak lze různými způsoby vyjádřit strukturu a složení molekuly?

Empirický vzorec z hmotnostního složení 13 m

Odvození empirického vzorce podle hmotnosti jednotlivých složek (prvků).

Další výpočet empirického vzorce 7 m

Další cvičení na převod hmotnostního složení na empirický vzorec.