Obecná chemie
Přihlásit se

Chemické rovnice a vzorce

Úvod do vyčíslování chemických rovnic a seznámení se s různými typy chemických vzorců.

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

3 hodiny
Navazuje na Strukturu atomu.

Úvod do chemických reakcí 9 m

Co jsou to chemické reakce? A čím se liší vratné a nevratné reakce?

Vyčíslování chemických rovnic 5 m

Umění vyčíslování chemických rovnic. Jednoduchý příklad na začátek.

Vyčíslení složitější chemické rovnice 5 m

Vyčíslení spalovací reakce ethenu.

Vyčíslení další spalovací reakce 5 m

Vyčíslení reakce spalování ethanu.

Vizuální pochopení vyčíslování chemických rovnic 5 m

Detailnější rozbor vyčíslení reakce mezi ethenem a kyslíkem.

Vyčíslování chemických rovnic substitucí 4 m

Jak efektivně vyčíslovat rovnice, ve kterých se části molekul během reakce nemění?

Vyčíslování redoxních reakcí v kyselém prostředí 12 m

Na příkladu redukce dichromanu si ukážeme, jak správně vyčíslit redoxní rovnici, která probíhá v kyselém prostředí.

Vyčíslování redoxních reakcí v zásaditém prostředí 14 m

V návaznosti na předchozí video si ukážeme, jak vyčíslovat redoxní reakce, které probíhají v zásaditém prostředí.

Úvod do stechiometrie 10 m

Jak mezi sebou souvisí množství reaktantů a produktů?

Příklad na stechiometrii 1 14 m

Výpočet počtu gramů reaktantů a produktů pro reakci fosforu a chlóru.

Příklad na stechiometrii 2 19 m

Výpočet hmotností kyslíku nutného ke spálení 25 g glukózy.

Stechiometrie reakce v roztoku 10 m

Stechiometrický výpočet na základě informace o molaritě roztoku kyseliny, který v reakci vystupuje jako reaktant

Další stechiometrický příklad s reakcí v roztoku 10 m

Další příklad, ve kterém pracujeme s koncentrací vodného roztoku kyseliny

Stechiometrie - klíčová složka 15 m

Příklad na stechiometrii s klíčovou složkou. Co dělat, když reaktanty nejsou ve stechiometrickém poměru?

Stechiometrické, sumární a strukturní vzorce 7 m

Jak lze různými způsoby vyjádřit strukturu a složení molekuly?

Molekulový a empirický vzorec z procentuálního složení 11 m

Jak určit chemický vzorec, pokud máme zadáno jen procentuální složení dané molekuly?

Další výpočet empirického vzorce 7 m

Další cvičení na převod hmotnostního složení na empirický vzorec.

Příklad: Zjištění stechiometrického vzorce neznámé sloučeniny 17 m

Vyřešený příklad na zjištění stechiometrického vzorce neznámé organické sloučeniny.