Obecná chemie

Kyseliny a zásady

Co jsou to kyseliny a zásady? Jak spolu reagují a jak je od sebe rozeznáme? (termín zásada a báze zde používáme jako synonyma)

3 hodiny

Arrheniova definice kyselin a zásad 8 m

Popíšeme si Arrheniovu teorii, která jako první dokázala vysvětlit rozdíly mezi kyselinami a zásadami (bázemi).

Bronstedova-Lowryho definice kyselin a zásad 9 m

Vysvětlení a praktická ukázka jedné z nejpoužívanějších definic kyselosti a zásaditosti látek.

Autoionizace vody 11 m

I perfektně čistá voda obsahuje ionty. V tomto videu se dozvíme, jak vznikají a kolik jich je.

Definice pH 12 m

Úvod do pH a stupnice pH. Vypočteme si pH pro čistou vodu, bělidlo a pomerančový džus.

pH a pOH silných kyselin a zásad 15 m

Jak spolu souvisí pKw, pH a pOH? Výpočet pH, pOH silných kyselin a zásad.

Silné kyseliny a silné zásady 13 m

Ukážeme si nejběžnější silné kyseliny a zásady. Spočítáme pH kyseliny dusičné, roztoku hydroxidu sodného a roztoku hydroxidu vápenatého.

Síla kyselin a velikost aniontů 6 m

Jak velikost aniontu konjugované báze a disociace vazeb ovlivňuje sílu kyseliny?

Konjugované kyseliny a báze 8 m

Co jsou to konjugované kyseliny a báze? Příkladem může být kyselina fluorovodíková a fluoridový anion.

Vztah mezi pKa a pKb 15 m

Jaký je vztah mezi pKa a pKb u konjugovaných kyselin a bází?

Vztah mezi Ka a Kb 11 m

Ukážeme vztah mezi Ka a Kb konjugovaných kyselin a bazí a vyzkoušíme nalezení Ka slabé kyseliny, když známe Kb konjugované báze.

Síla kyselin a disociační konstanta 9 m

Jak lze pomocí disociační konstanty kyselin Ka zjistit, zda je kyselina slabá či silná?

pH slabé kyseliny 10 m

Opakování Ka a Kb a výpočet hodnoty pH pro slabou kyselinu.

pH slabé zásady 13 m

Výpočet pH 0,2 molárního roztoku amoniaku, který je slabou zásadou.

Acidobazické vlastnosti solí 8 m

Podíváme se na několik neutralizačních reakcí a zjistíme pH výsledných roztoků soli.

pH roztoků solí 14 m

Příklad výpočtu pH 0,25 molárního roztoku octanu sodného a 0,05 molárního roztoku chloridu amonného.