Fyzikální chemie

Ideální plyn

Jak vypadá rovnice ideálního plynu a jaké má využití?

2 hodiny

Rovnice ideálního plynu: pV = nRT 9 m

Logika za rovnicí ideálního plynu: pV=nRT.

Rovnice ideálního plynu - příklad 1 10 m

Zjištění počtu molů plynu použitím rovnice ideálního plynu: PV=nRT.

Rovnice ideálního plynu - příklad 2 13 m

Další příklady na rovnici ideálního plynu.

Rovnice ideálního plynu - příklad 3 6 m

Výpočet hmotnosti kyslíku.

Rovnice ideálního plynu - příklad 4 5 m

Výpočet molární hmotnosti neznámé molekuly za standardního tlaku a teploty.

Úvod do parciálních tlaků 7 m

Co se skrývá pod pojmem parciální tlak a jaké pro něj platí pravidla?

Parciální tlak 15 m

Zjišťování parciálního tlaku různých plynů v nádobě.

Tlak nasycených par 16 m

Příklad na tlak nasycených par. Kolik vody se odpaří v uzavřené místnosti?

Když se reálné plyny nechovají zrovna ideálně 11 m

Předpoklady pro ideální plyn a kdy přestávají platit. Jaké jsou rozdíly v chování ideálního a reálného plynu?