Fyzikální chemie

Radioaktivní rozpad

Co je to radioaktivní rozpad a jak se dá využít?

2 hodiny

Druhy radioaktivních rozpadů. 17 m

Alfa, beta, gama rozpad a pozitronová emise.

Psaní rovnic popisující alfa, beta a gama rozpad 8 m

Jak můžeme podle typu rozpadu poznat produkty jaderné reakce?

Poločas rozpadu 13 m

Úvod do poločasu rozpadu.

Graf poločasu rozpadu 7 m

Další příklady na poločas rozpadu.

Odvození rovnice pro exponencielní rozpad 12 m

Odvození rovnice popisující radioaktivní rozpad pomocí řešení diferenciální rovnice.

Úvod do exponenciálního rozpadu 9 m

Použítí vzorce N=N0*e^(-k t).

Další příklady na radioaktivní rozpad 7 m

Pár dalších příkladů na radioaktivní rozpad.

Radiokarbonová metoda datování 1 10 m

Jak můžeme zjistit stáří pomocí obsahu izotopu uhlíku C14?

Radiokarbonová metoda datování 2 4 m

Upřesnění předchozího videa. Je obsah uhlíku C14 v atmosféře konstantní?

Radioaktivní rozpad a semilogaritmické grafy 10 m

Ukážeme si, jak odvodit vztah mezi rozpadovou konstantou k a poločasem rozpadu. Použijeme semilogaritmický graf, který nám dá lineární závislost se směrnicí -k.