Fyzikální chemie

Infračervená spektroskopie

Naučíme se orientovat v infračervených spektrech. Čeká nás spousta konkrétních příkladů, ale osvětlíme i teoretické aspekty, jako například vlnočet, tuhost vazby (pružiny), symetričnost vibrací a další.

2 hodiny
Navazuje na Spektrofotometrie.

Úvod do infračervené spektroskopie 9 m

Co je infračervená spektroskopie? K čemu se využívá? Jak vypadají naměřená spektra a co z nich lze vyčíst?

Vazby viděné jakožto pružiny 12 m

V rámci infračervené spektroskopie na vazby mezi atomy pohlížíme jako na malé pružiny s určitou tuhostí. Pojďme si ukázat s tím spojené výpočty.

Charakteristika signálu - vlnočet 15 m

Jak odhadnout vlnočet (tedy údaj, který získáme z odečtení pozice signálu) pro vibrace různých vazeb.

Infračervená spektra uhlovodíků 13 m

Jak můžeme rozpoznat infračervená spektra alkanů, alkenů a alkynů? Ukážeme si to na konkrétních příkladech.

Charakteristika signálu - intenzita 6 m

Toto video nám pomůže pochopit, jak souvisí dipólový moment vazby s intenzitou signálu v infračerveném spektru.

Charakteristika signálu - tvar 9 m

Přítomnost vodíkových můstků je vlastnost molekuly, která také ovlivní její infračervené spektrum, především se to projeví na tvaru spektra.

Symetrická a antisymetrická vibrace 11 m

Vibrace vazeb může probíhat symetricky či antisymetricky. Jak se to projeví na IČ spektru si ukážeme na primárních aminech a anhydridech kyselin.

Infračervená spektra karbonylových sloučenin 13 m

Co je to rezonance a indukce a jak ovlivňují infračervená spektra derivátů karboxylové kyseliny?

Příklady na infračervená spektra 6 m

Závěrečné video určené na procvičení určování infračervených spekter u konkrétních molekul.