Fyzikální chemie

Stechiometrické výpočty

Nyní, když víme, jak správně vyčíslit rovnice, si pojďme ukázat, jak toho můžeme dál využít. Stechiometrické koeficienty nám totiž udávají poměr látkových množství, ve kterém sloučeniny reagují, případně vznikají.

2 hodiny

Úvod do stechiometrie 10 m

Jak mezi sebou souvisí množství reaktantů a produktů?

Příklad na stechiometrii 1 14 m

Výpočet počtu gramů reaktantů a produktů pro reakci fosforu a chlóru.

Příklad na stechiometrii 2 19 m

Výpočet hmotností kyslíku nutného ke spálení 25 g glukózy.

Stechiometrie reakce v roztoku 10 m

Stechiometrický výpočet na základě informace o molaritě roztoku kyseliny, který v reakci vystupuje jako reaktant

Další stechiometrický příklad s reakcí v roztoku 10 m

Další příklad, ve kterém pracujeme s koncentrací vodného roztoku kyseliny

Pokročilý příklad na stechiometrické výpočty 4 m

Na příkladu reakce sorbanu draselného s kyselinou chlorovodíkovou máme dopočítat, kolik sorbanu je nutné použít. Procvičíme i vyčíslování rovnic.

Stechiometrie - klíčová složka 15 m

Příklad na stechiometrii s klíčovou složkou. Co dělat, když reaktanty nejsou ve stechiometrickém poměru?

Molekulový a empirický vzorec z procentuálního složení 11 m

Jak určit chemický vzorec, pokud máme zadáno jen procentuální složení dané molekuly?

Další výpočet empirického vzorce 7 m

Další cvičení na převod hmotnostního složení na empirický vzorec.

Příklad: Zjištění stechiometrického vzorce neznámé sloučeniny 17 m

Vyřešený příklad na zjištění stechiometrického vzorce neznámé organické sloučeniny.