Fyzikální chemie

Základy termodynamiky

V této sérii videí se dozvíme základy termodynamiky. Tato oblast fyzikální chemie je nesmírně důležitá pro popis chemických reakcí. Pomocí ní dokážeme určit, zda reakce zahřeje či ochladí své okolí, či jaké bude rovnovážné složení reakční směsi.

60 minut
Navazuje na Ideální plyn.

Chemie a energie 8 m

V tomto díle si povíme o různých typech energie. Dozvíme se něco o prvním termodynamickém zákoně, vnitřní energii, práci a teplu.

Entalpie 10 m

V této nabité epizodě se dozvíme o stavových a nestavových veličinách, k čemu je dobrá entalpie a jak souvisí s teplem a něco málo o kalorimetrii. Hlavně se ale dozvíme, jak pomocí Hessova zákona můžeme měřit energii chemických vazeb.

Entalpie v praxi - kalorimetrie 11 m

V této epizodě si ukážeme praktickou stránku entalpie. Jak můžeme spočítat entalpii reakce a jak ji můžeme experimentálně změřit?

Vazebná entalpie a reakční entalpie 12 m

V tomto videu je vysvětlen koncept entalpie vazby a jak jej můžeme použít k výpočtu reakční entalpie.

Termochemický příklad 6 m

Vypočítáme energie, která je potřebná k recyklaci hliníku z oxidu hlinitého.

Entropie: známka chaosu 13 m

Život je chaos a vesmír má tendenci k neuspořádanosti. Ale proč? Právě o tomto hovoří druhý termodynamický zákon, který pro neuspořádanost zavádí speciální veličinu: entropii.