Organická chemie

Alkany a cykloalkany

Základy názvosloví organických sloučenin se zaměřením na základní uhlovodíky.

2 hodiny

Názvosloví jednoduchých alkanů 9 m

Úvod do názvosloví alkanů. Jak vybrat hlavní řetězec a jak jej očíslovat?

Názvosloví alkanů s alkylovými skupinami 11 m

Jak se pojmenovávají rozvětvené alkany?

Oprava: 2-propylheptan neexistuje. 3 m

Drobná oprava k předchozímu videu.

Triviální a systematické názvosloví, předpony sek- a terc- 14 m

Triviální a systematické názvosloví, předpony sek- a terc-

Názvosloví alkanů s ethylovými skupinami 3 m

Trochu složitější příklad na názvosloví rozvětvených alkanů.

Alkan s isopropylovou skupinou 8 m

Ukážeme si pojmenování alkanu s tzv. isopropylovou skupinou.

Příklady na organické názvosloví 2 10 m

Pojmenovávání některých organických sloučenin.

Příklady na organické názvosloví 3 8 m

Procvičování názvosloví alkanů.

Názvosloví cykloalkanů 8 m

Jak se systematicky pojmenovávají cykloalkany?

Systematický název kubanu 6 m

V tomto videu odvodíme IUPAC název kubanu.

Reakce volných radikálů 14 m

Rozbor reakce s volnými radikály. Popis jednotlivých fází reakce: iniciace, propagace a terminace.