Organická chemie

Alkoholy, ethery a sulfidy

Názvosloví, vlastnosti a reakce alkoholů, etherů a sulfidů.

48 minut

Základy názvosloví alkoholů 7 m

Základy názvosloví jednoduchých alkoholů.

Trojná vazba způsobuje lineární konfiguraci 1 m

Jak správně kreslit struktury s trojnou vazbou?

Vlastnosti alkoholů 9 m

V tomto videu se hovoří o důležitých vlastnostech alkoholů, jako je schopnost tvořit vodíkové vazby či slabé vazebné interakce. Dozvíte se, proč s klesající rozpustností ve vodě zároveň stoupá jejich bod varu, a proč jsou nejjednodušší alkoholy s vodou neomezeně mísitelné.

Názvosloví alkoholů 12 m

Klasifikace a názvosloví alkoholů, včetně fenolů.

Fyzikální a acidobazické vlastnosti alkoholů 11 m

Jaké jsou fyzikální vlastnosti různých alkoholů a jak z nich můžeme připravit alkoholáty?

Příprava sulfidů 7 m

Příprava sulfidů pomocí reakce analogické Williamsově syntéze eterů.