Organická chemie

Stereochemie

Jaká je prostorová struktura organických molekul? A jak ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti?

82 minut
Navazuje na Alkany a cykloalkany.

Úvod do chirality 7 m

Úvod do chirality.

Příklady chirálních molekul 1 11 m

Příklady chirálních molekul 1

Příklady chirálních molekul 2 10 m

Další příklady chirálních molekul.

Chirální versus achirální 4 m

Jak poznáme, zda je molekula chirální či achirální. A co to vlastně znamená?

Stereoizomery, enantiomery a chirální centrum 5 m

Vysvětlení několika základních pojmů ze stereochemie. Zní sice vznešeně, ale není to nic těžkého!

Rozpoznávání chirálních center 8 m

Jak poznat, zda je atom uhlíku chirální centrum či ne?

Cahnův-Ingoldův-Prelogův systém 11 m

Cahnův-Ingoldův-Prelogův (R,S-) systém pojmenovávání enantiomerů.

Příklady na názvosloví enantiomerů 11 m

Příklady na R,S- systém pojmenovávání enantiomerů.

Stereoisomery, enantiomery, diastereomery, konstituční isomery a meso sloučeniny 14 m

Stereoisomery, enantiomery, diastereomery, konstituční isomery a meso sloučeniny