Organická chemie
Přihlásit se

Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce

Názvosloví a reakce halogenuhlovodíků se zaměřením na eliminační a substituční reakce (Sn1 a Sn2).

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

35 minut
Navazuje na Stereochemii.

Názvosloví halogenderivátů 9 m

Jak se pojmenovávají organické sloučeniny obsahující halogen?

SN1 reakce: mechanismus 12 m

Mechanismus monomolekulární nukleofilní substituce (SN1 reakce).

Vliv rozpouštědla na Sn1 a Sn2 reakce 11 m

Vliv rozpouštědla na průběh substitučních Sn1 a Sn2 reakcí.

Nukleofilita a bazicita 4 m

Jak poznáme, zda je látka dobrý nuklofil nebo dobrá báze? Některé látky mohou být obojí, jiné jsou zase dobré pouze v jednom. Určení těchto vlastností pak bude klíčové pro substituční a eliminační reakce.